"முதல்வர் சீ.விக்னேஸ்வரன் கனடாவிற்கு வருகின்றார்" பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு. - Eet Tv