பத்திரிக்கையாளர்களுடன் மேயர் ஜான் டோரி மற்றும் கவுன்சிலர் நீதன் ஷ - Eet Tv